Nhân viên của bạn làm việc kém hiệu quả, thái độ chưa tích cực nếu không muốn nói là tiêu cực…

Khi tuyển nhân sự bạn đã tuyển đúng những người có năng lực mà công ty cần, thế nhưng sau một thời gian làm việc họ trở nên ù lì, không sáng tạo, thậm chí không chủ động trong chính công việc của họ.

Là chủ doanh nghiệp bạn thừa hiểu TẠO ĐỘNG LỰC là cần thiết để gia tăng & duy trì hiệu suất lao động, và bạn đã từng mời những chuyên gia tạo động lực về công ty để truyền lửa cho nhân viên của mình. Tình hình có cải thiện nhưng chỉ được một thời gian ngắn, năng lượng mới từ từ yếu dần nhường chỗ cho năng lượng cũ quay trở lại. Công ty không thể liên tục thuê chuyên gia tạo động lực mãi, đó không phải là một giải pháp kinh tế.

Vậy câu hỏi đặt ra là:

1. Làm thế nào để tự tạo động lực cho nhân viên?
2. Khi nào thì nên tạo động lực?
3. Làm thế nào để duy trì năng lượng tốt?

Tìm hiểu kiến thức này không chưa đủ mà bạn cần phải TRẢI NGHIỆM, vì để tạo động lực cho người khác, nhất là nhân viên dưới quyền của mình bạn phải thật sự chạm vào trái tim của họ, lấy được niềm tin của họ và đặc biệt phải biết ngọn lửa bên trong của họ đang ẩn dấu nơi đâu để kích hoạt nó.