Là một chủ doanh nghiệp, bạn cần quan tâm đến rất nhiều vấn đề. Có những lỗ hổng và cũng có cả những tiềm năng đặc biệt trong doanh nghiệp mà bạn chưa hề biết tới. Để có thể phát triển bền vững, doanh nghiệp cần được thấu hiểu. Bạn có muốn thấu hiểu doanh nghiệp của bạn để phát triển doanh nghiệp lớn hơn và thành công hơn?

Bài viết dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn tổng quát về việc thấu hiểu doanh nghiệp và mối tương quan giữa thấu hiểu doanh nghiệp với phát triển doanh nghiệp bền vững.

Đánh giá sức khỏe doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp cũng như cơ thể con người, cần có nguồn sống và cần được quan tâm, chăm sóc nếu muốn nó phát triển. Sự phát triển hay thụt lùi của doanh nghiệp chính là phản ánh một phần tình hình sức khỏe doanh nghiệp. Vậy sức khỏe doanh nghiệp chính là tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên nhiều khía cạnh, có thể được “thăm khám” và “chữa trị” khi có “bệnh” hoặc có những biểu hiện xấu.

Sức khỏe doanh nghiệp là một khái niệm mang tính chất so sánh, trừu tượng hóa nhưng chúng ta rất dễ dàng để hiểu và sử dụng.

Tại sao phải đánh giá sức khỏe doanh nghiệp?

Khi bạn nghe nói rằng doanh nghiệp A đang hoạt động rất tốt, doanh nghiệp B đang phát triển lớn mạnh, doanh nghiệp X không có khả năng tồn tại qua cuộc khủng hoảng này… đó chính là bạn đang nghe những đánh giá chung nhất về sức khỏe của doanh nghiệp. Việc đánh giá như vậy có thể dựa trên cảm tính cá nhân hay những chỉ số đánh giá đặc biệt.

Nếu muốn xây dựng chiến lược và lập kế hoạch phát triển cho doanh nghiệp mình thì bạn cần phải nắm được tình trạng doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có “bệnh” bạn cần chữa trị. Rất khó để một doanh nghiệp đạt được tình trạng hoàn toàn “khỏe mạnh” và không bao giờ mắc “bệnh”. Chính vì vậy, bạn cần quan tâm đánh giá sức khỏe doanh nghiệp mình để có được những quyết định kịp thời và đúng đắn.

Những chỉ số cần chú ý trong đánh giá sức khỏe doanh nghiệp

Việc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp có thể dựa trên các bộ chỉ số tài chính như: tình hình nguồn vốn, tài sản, thanh toán, khả năng huy động vốn, tình hình sử dụng vốn và khả năng sinh lời của doanh nghiệp; hoặc sự đánh giá về tình hình nhân sự.

1. Lợi nhuận

Khả năng sinh lời hay lợi nhuận của doanh nghiệp thường được đánh giá dựa trên các chỉ số như tỷ số sinh lời ROA, ROE, ROS, ROA. Chúng được tính bằng tỷ lệ giữa lợi nhuận trên tổng tài sản, hoặc vốn chủ sở hữu, hoặc luân chuyển thuần về doanh thu và thu nhập. Khi tỷ số sinh lời càng cao và tăng dần thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp càng hiệu quả, các chính sách và biện pháp quản lý được áp dụng một cách hợp lý. Ngược lại, khi tỷ số sinh lời giảm, hoặc thấp có nghĩa là tình hình hoạt động của doanh nghiệp đang dần xấu đi.

2. Các chỉ số 5 ways

Là nhóm chỉ số đánh giá dựa trên 5 phương pháp để doanh nghiệp đạt được mức lợi nhuận cao khổng lồ do ActionCOACH cung cấp. Đây là một trong những bộ công cụ được đánh giá là vô cùng chính xác, có thể giúp chủ doanh nghiệp có được những định hướng hợp lý, đúng đắn và các giải pháp một cách khả thi. Nhóm chỉ số 5 way là một trong những công cụ hiệu quả đánh giá sức khỏe của doanh nghiệp.

Xem thêm: Hãy Phát Triển Doanh Nghiệp Bền Vững Bằng Năng Lực Cốt Lõi Của Tổ Chức

3. Con người

Ngoài bộ chỉ số tài chính ở trên, tình hình sức khỏe của doanh nghiệp còn được phản ánh ở tình hình nhân sự – nguồn nhân lực. Những doanh nghiệp thu hút được nhiều nhân tài và có sự gắn bó lâu dài giữa người lao động với doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó thường phát triển tốt hơn và có ít lỗ hổng hơn so với những doanh nghiệp có sự biến động, thay thế nhân sự thường xuyên. Chính sách và quy trình quản lý nhân sự có ảnh hưởng rất lớn đến sự trung thành, cống hiến và hiệu quả làm việc của nhà quản lý cũng như các nhân viên, công nhân.

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp và bạn đang có mối quan tâm lớn về việc xây dựng doanh nghiệp bền vững. Nếu bạn muốn xây dựng một doanh nghiệp bền vững thì bạn cần phải thấu hiểu được doanh nghiệp của bạn thông qua việc đánh giá sức khỏe của doanh nghiệp. Hãy download ngay bài kiểm tra “Đánh giá sức khỏe doanh nghiệp” để có ngay kết quả “thăm khám” doanh nghiệp của mình. Sau khi nhận được kết quả, hãy đăng ký huấn luyện 1 giờ miễn phí với tôi để nhận được lời khuyên cải thiện sức khỏe cho doanh nghiệp bạn.