Các nhà quản lý thực sự vĩ đại của thế giới chúng ta tin vào điều gì?

  1. Các nhà quản lý tin rằng mọi người rất tốt. Nếu không có niềm tin và niềm tin này cốt lõi tập trung vào con người, việc quản lý tuyệt vời là điều không thể.
  2. Người quản lý tin rằng họ không làm việc với người của họ, họ cho phép và trao quyền cho họ.
  3. Các nhà quản lý tin rằng “trao quyền” đến từ bên trong, và có thể người ta làm được nhiều việc hơn khi chủ động. Họ làm việc, cống hiến vì được tín nhiệm, không phải từ nhiệm vụ hoặc quy trình.
  4. Các nhà quản lý tin rằng tất cả mọi người đều có điểm mạnh có thể được thực hiện mạnh mẽ hơn và điểm yếu của họ có thể được bù đắp để trở nên không ảnh hưởng.
  5. Khi nói đến đào tạo, các nhà quản lý tuyệt vời không tin rằng họ đào tạo người , họ tin rằng họ đào tạo kỹ năng và cung cấp kiến ​​thức bổ sung.
  6. Các nhà quản lý tin rằng họ huấn luyện và cố vấn cho mọi người, và họ thích làm như vậy – không phải là “thích”, mà vì tình yêu.
  7. Các nhà quản lý tin rằng những người mà họ quản lý có nhiều khả năng tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Họ có niềm tin và niềm tin lớn lao vào khả năng thể chất của con người, trí tuệ, cảm xúc và tinh thần gấp bốn lần.
  8. Các nhà quản lý tin vào sức mạnh của tư duy tích cực, khẳng định, và họ có một sự khoan dung thấp cho tiêu cực. Họ là những người lạc quan tự tin và vĩnh cửu.
  9. Các nhà quản lý tin rằng đó là công việc của họ để loại bỏ các rào cản và chướng ngại vật để mọi người có thể đạt được mức độ vĩ đại mà họ được mong đợi. Họ tin rằng “không thể” là một trạng thái tạm thời của các vấn đề, và rằng tất cả mọi thứ chỉ là không thể cho đến khi người đầu tiên làm điều đó.
  10. Các nhà quản lý tin rằng di sản của họ sẽ ở trong những người khác mà họ đã giúp đạt được các mục tiêu đáng giá và có ý nghĩa. Họ tin rằng thành công được đo bằng những người phát triển và thịnh vượng. 

Đó là lý do tại sao các nhà quản lý quan trọng và tại sao việc quản lý lại cực kỳ quan trọng. Liên hệ với tôi nếu bạn muốn trở thành nhà quản lý tuyệt vời.

Theo: lifehack.org