DISC

Quản Lý Nhân Sự Thông Qua D.I.S.C

2018-10-10T11:07:40+00:00

  Bạn có thừa nhận rằng quản lý con người là công việc đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và tâm trí nhất? Mỗi người một tính cách, động lực khác nhau, tầm nhìn, môi trường… tạo nên những cá thể vô cùng khác biệt. Thật may mắn khi có một công [...]

Quản Lý Nhân Sự Thông Qua D.I.S.C 2018-10-10T11:07:40+00:00

Ứng dụng của DISC: Quản trị nhân sự

2018-09-12T09:38:19+00:00

Bạn có nhân viên tuy nhiên không hiểu tính cách nên làm việc không hiệu quả? Bạn mất đi mối quan hệ với nhân viên thậm chí là cho nghỉ việc gây thiệt hại cho công ty? Công cụ D.I.S.C - được dùng để xây dựng tiêu chí đánh giá hành vi - [...]

Ứng dụng của DISC: Quản trị nhân sự 2018-09-12T09:38:19+00:00

Tổng quan về D.I.S.C

2018-09-12T09:41:25+00:00

  Bất cứ ai trong chúng ta cũng mong muốn có thể hiểu được những suy nghĩ, mong muốn của người khác để có thể giao tiếp và làm việc chung tốt hơn. Tuy nhiên, mỗi ngày chúng ta gặp rất nhiều người, mỗi người lại có đặc điểm tính cách khác nhau, [...]

Tổng quan về D.I.S.C 2018-09-12T09:41:25+00:00