5 Cách Giúp Bạn Cải Thiện Hiệu Quả Hoạt Động Đội Nhóm

 

Nếu bạn đang tìm cách cải thiện hiệu quả đội nhóm và thu được kết quả tốt hơn, điều quan trọng là hiểu được bản chất của một đội nhóm.

Các cá nhân được nhóm lại với nhau không phải là một nhóm. Một nhóm theo nghĩa thực sự, là một nhóm người khác nhau, cùng nhau làm việc hướng tới một mục tiêu chung.

“Đến với nhau là sự khởi đầu. Đi cùng nhau là tiến bộ. Làm việc cùng nhau là thành công. ”- Henry Ford

Là người quản lý hoặc trưởng nhóm, bạn muốn một đội ngũ thành công có năng suất cao, thể hiện sự chủ động và có động lực để có được kết quả. Để cải thiện hiệu quả của nhóm, bạn cần tích cực nỗ lực teambuilding để thiết lập một đơn vị gắn kết thúc đẩy trí tuệ tập thể trong nỗ lực chung để thành công.

Chúng ta hãy xem xét một số cách bạn có thể bắt đầu cải thiện để hiệu quả của nhóm.

1. Truyền thông nhóm tốt hơn

Giao tiếp là chìa khóa! Rõ ràng các kênh giao tiếp và hiểu biết giữa các thành viên trong nhóm của bạn có thể là thành phần quan trọng nhất cần thiết để thành công.

Mọi khía cạnh trong nhóm cần phải rõ ràng với mọi người liên quan. Đặc biệt rõ ràng về kỳ vọng và hướng dẫn.
Khuyến khích chia sẻ thông tin và các cuộc họp thường xuyên. Một cách khác để cải thiện giao tiếp của nhóm là thông qua các phiên động não, tài liệu làm việc được chia sẻ và môi trường làm việc cộng tác.

2. Trở thành trưởng nhóm tốt hơn

Một đội ngũ tuyệt vời, bắt đầu với một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Là một trưởng nhóm, bạn cần đảm bảo rằng bạn đang đặt nền tảng cần thiết để nhóm của bạn xây dựng. Bạn nên đặt tiêu chuẩn và hoạt động như một ví dụ cho phần còn lại của các cá nhân trong nhóm. Giúp thành viên nhóm tìm đến bạn như là nguồn cảm hứng.

Để lãnh đạo hiệu quả, bạn sẽ cần phải có các mục tiêu được đặt ra, vai trò được xác định và nhiệm vụ rõ ràng được truyền đạt cho nhóm của bạn. Giữ một tầm nhìn rõ ràng và sẵn sàng chấp nhận rủi ro!

3. Tạo văn hóa học tập

Một văn hóa học tập trong nhóm của bạn là tài sản vô cùng quý giá. Bằng cách tạo ra một nền văn hóa mở, nhóm của bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi chia sẻ và giơ tay lên khi họ cần giúp đỡ hoặc đã phạm sai lầm.

Nó cũng tạo cơ hội cho nhóm để cải thiện kỹ năng của họ liên tục và tốt hơn hiệu suất của họ.

Khuyến khích học tập trong nhóm của bạn bằng cách tài trợ các khóa học giáo dục hoặc khuyến khích các khóa học trực tuyến. Bằng cách cho phép nhóm của bạn học tập, nó sẽ thúc đẩy sự đổi mới trong nỗ lực và đóng góp của họ.

4. Công nhận và khuyến khích

Nếu các thành viên trong nhóm của bạn có điều gì đó để đạt mục tiêu công việc, điều này sẽ làm tăng đáng kể hiệu suất của họ. Không có gì giống như lời hứa thưởng để động viên mọi người.

Đặt một số phép đo hiệu suất tại chỗ và khuyến khích cho nhóm của bạn. Điều này tạo ra một số cạnh tranh lành mạnh trong nhóm và cho các cá nhân.

Nhận thức về những nỗ lực của đội bạn và kỷ niệm thành tích của họ để có thể đi một chặng đường dài. Bạn có thể chia sẻ thành công của họ để gây chú ý đến phần còn lại của tổ chức.

5. Tạo ra quy trình, hướng dẫn vận hành

Nếu nhóm của bạn có quy trình hợp lý để thực hiện công việc của họ, điều này sẽ cải thiện đáng kể năng suất. Các quy trình có thể được đặt ra cho các nhiệm vụ đơn giản cũng như công việc cấp cao hơn. Điều này sẽ tạo ra một hướng dẫn, hoặc quy tắc nền tảng cho nhóm của bạn để làm theo.

Làm việc với nhóm của bạn để thực hiện các quy trình cho càng nhiều khía cạnh của công việc càng tốt. Các quy trình có thể được thực hiện để giải quyết các vấn đề, ra quyết định và một loạt các tình huống khác mà chúng sẽ gặp phải.

Bạn quan tâm đến việc phát triển kỹ năng lãnh đạo của bạn để tạo điều kiện cho sự hợp tác phát triển mạnh? Hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay để được giúp đỡ.

2018-10-10T10:59:56+00:00

Leave A Comment