5 Bước Để Xác Định Lợi Điểm Bán Hàng Độc Nhất Của Bạn (USP)

 

Nếu bạn giống như hầu hết các doanh nghiệp mới khởi nghiệp, bạn không muốn lãng phí tiền bạc vào các chiến dịch quảng bá tốn kém. Những gì bạn muốn là một vị trí bán hàng độc nhất. Và nhanh chóng.

Một trong những khách hàng của tôi đang đấu tranh để tìm điểm bán hàng độc đáo của cô ấy. Cô ấy muốn làm cho doanh nghiệp của mình hoạt động và phát triển nhanh chóng, nhưng cô ấy không tìm thấy khía cạnh khác biệt với các doanh nghiệp tương tự khác. Cô ấy cần phải xác định điểm bán hàng độc nhất của mình (USP), và không chắc chắn làm thế nào để đạt được nó.

Nhiều chủ doanh nghiệp mới không biết cách xác định điểm bán hàng duy nhất của họ. Hoặc là họ đang không có. Họ đang bị lẫn trong đám đông và chết dần vì họ không thể thu hút đủ khách hàng để duy trì công việc kinh doanh của họ.

Đừng bị lẫn trong đám đông nữa. Dưới đây là các bước mà khách hàng của tôi đã thực hiện để xác định điểm bán hàng duy nhất của cô ấy. Dưới đây là năm bước để xác định USP của bạn.

1. Liệt kê các tính năng và lợi ích duy nhất về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Tìm kiếm trên Google và so sánh các tính năng và lợi ích của bạn với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của bạn. Xác định những lợi ích giúp bạn khác biệt.

2. Quyết định nhu cầu cảm xúc nào được đáp ứng cụ thể bởi sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Hãy suy nghĩ về điều này từ quan điểm của khách hàng và thêm nó vào danh sách của bạn.

3. Xác định các khía cạnh của sản phẩm hoặc dịch vụ mà đối thủ cạnh tranh của bạn không thể bắt chước.

Đặt dấu sao bên cạnh bất kỳ thứ gì không thể sao chép, hoặc không thể sao chép dễ dàng.

4. Tạo các cụm từ về sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo của bạn rõ ràng và ngắn gọn.

Sử dụng các điểm các bước 1-3 mà bạn đã chọn. Hãy chắc chắn rằng có thể dễ dàng truyền đạt và khách hàng của bạn có thể hiểu được.

5. Trả lời câu hỏi chính của khách hàng của bạn: “Bạn giúp được gì cho tôi?”

Khiến nó trở thành lợi điểm và nêu ra như là lợi ích dành cho khách hàng. Ví dụ như là:

Mục tiêu: “Mong đợi nhiều hơn. Trả ít hơn”.

Lợi điểm bán hàng độc nhất của bạn là gì? Ngừng đặt doanh nghiệp của bạn vào tình trạng rủi ro. Ngừng bị lẫn trong đám đông. Có được lợi thế khi khởi nghiệp kinh doanh mới bằng cách nổi bật trong tâm trí khách hàng của bạn. Khám phá USP của bạn ngay hôm nay.

Theo: Susan L.
Chuyên gia kinh doanh nhỏ và xúc tác kinh doanh, ALKAMAE

2018-10-10T11:07:55+00:00

Leave A Comment